Panama-kanalen

Transit-priserne for Panama berøres ikke af de seneste takststigninger - kun hvis fartøj er over 125 fod. Men der kommer muligvis en stigning i lodspriserne, som der stadig forhandles om.


Nye sejlruter langs den Hollandske/Belgiske kyst

Hidtil har man ikke måttet sejle gennem de pågældende landes vindmølleparker. Det bliver der ændret på - for Hollands vedkommende, hvis man har AIS B ombord. Der er nu faste skibsruter hele vejen fra Frankrig til Elbmundingen. Og...LÆS MERE


"Vejret på vandet" - boganmeldelse

”Vejret på vandet” – anmeldelse.Så kom den endelig, - den ultimative danske vejrbog for skippere og sejlere. Her er bogen, som giver den overordnede indsigt i hvordan og hvorfor vejrsystemer opstår, hvor og hvordan man henter...LÆS MERE


Debat forum

Nu er det muligt at få emailsvar fra vores debatforum, når der oprettes indlæg eller der bliver svaret på spørgsmål.Indstilles på forum siden.LÆS MERE


Sejl sikkert kampagne

Søsportens Sikkerhedsråd og Trygfonden søger lige nu Sejl Sikkert-ambassadører, der på frivillig basis vil være med til at sætte fokus på sikkerheden på havet og i havnen. LÆS MERE


Nyt fra formanden

Nyt indlæg fra formanden under punktet "Formanden har ordet"


Tidevandstabeller

Det er vist tydeligt, at der er flere, der agter sig mod Nordatlanten-Færøerne og Grønland.Under DOWNLOADS -TIDEVAND kan du finde årets tidevandstabeller, og for Færøerne også strømkort.Se også...LÆS MERE


Nye regler for toilettømning i Sverige.

Nye regler for toilettømning i Sverige. Pr.1. april 2015 gælder der nye regler for toilettømning i svensk søterritorium, langs hele Sveriges kyst, i alle søer og indre vandveje. Både, der har et toilet om bord, må ikke...LÆS MERE


Marina di Cala del Sole på Siciliens sydkyst

The partnership with our Marina will allow to get a discount of 15% on daily transits and 1 month of free mooring signing a winter, summer or annual contract.There aren't any membership cost or constraints, we only ask to count...LÆS MERE


Nyt om Lyngby Radio

Ophør af offentlig korrespondance og ny ledelse af den danske nød-, il- og sikkerhedskommunikation til søsLÆS MERE


FARTØJER DER ER I NØD

FORHOLDSREGLER man som sejler bør iagttage, hvis man møder et fartøj der bedømmes at være i nød. Fx i forbindelse med BÅDFLYGTNINGE. SØFARTSSTYRELSEN UDTALER FØLGENDE: Når lystsejlere støder på...LÆS MERE


Æresmedlemmer

På pinsetræffet 2014 blev to medlemmer udnævnt til æresmedlemmer grundet deres store indsats i foreningen.LÆS MERE


VIGTIG INFORMATION FRA SKAT

Når man rejser inden for EU, skal man altid kunne dokumentere ejerskabet af sit transportmiddel. Det kan oftest ske ved en dansk registreringsattest eller faktura m/moms.I henhold til EU´s regler kan et medlemsland kræve et T2L...LÆS MERE


Rundt om Storbritanien

SHANTY har fulgt andres kølvand andre har senere fulgt vores.Har du tre måneder eller mere, kan en tur rundt om de britiske øer være en stor oplevelse med alle de udfordringer man kan ønske sig til sejladsplanlægningen.At...LÆS MERE


Den Norske Los, Svalbard

Trods rygter om det modsatte udsender Norske Kartverk nu en ny og opdateret udgave af bind 7 af den Norske Los, der dækker Svalbard.


Ophold på Færøerne

Formandens besøg på Færøerne i september har bl.a. resulteret i en aftale om længere ophold på "de grønne øer".LÆS MERE


World Voyage Planner

Jimmy Cornell præsenterede sidste år sit WORLD OCEAN ATLAS.En væsentlig opdatering af vind og vejrforholdene måned for måned på alle oceaner.LÆS MERE


Scotland Cruising Guide

En ny gratis ikke kommerciel online hjemmeside beskriver hvad man har af oplevelsesmuligheder på 200 ankerpladser i Scotland. Vælg mellem 21 områder på vestkysten. LÆS MERE


Bådforsikring

I betragtning af, at vi (desværre) kan konstatere, at vore både bliver mindre værd - får reduceret handelsværdi - vil det være en god ide at tage en snak med sit forsikringsselskab.LÆS MERE


Kapring i Aden bugten

7 af foreningens medlemmer er havnet i en alvorlig og livstruende gidselsituation i det pirathærgede Somalia.LÆS MERE