Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Generelt

Udlandskontakter er typisk danskere der bor i udlandet, på destinationer af interesse for danske langturssejlere. De er frivillige, og tilbyder oftest hjælp omkring tips til reparationsmuligheder, proviantering og seværdigheder i deres områder m.m.
Alle medlemmer kan deltage i alle FTLF-events. Nogle events er mod betaling, andre er gratis. Nogle gange giver aktivitetsgrupperne også adgang til ikke-medlemmer.
Køb og salg af båd, udstyr, praktiske elementer omkring langturssejlads, sejladsområder, sikkerhed og sundhed ombord, dokumenter om bord, forhold til myndigheder. FTLF har et ekspertpanel, som via sekretariatet er til rådighed med rådgivning til FTLF-medlemmer.
Vi er en forening, der siden 1985, har arbejdet efter formålet at fremme langtursejlads, herunder kendskabet og mulighederne for dette. Med henblik på at opnå formålet, har vi bl.a. sekretariatsdrift i Aarhus, medlemsblad, Aktivitetsgrupper, Udlandskontakter, Flotiller, Vidensbank, Rådgivning, Specialkurser, Rabataftaler i båden Danmark og udlandet, Kontaktformidling mellem sejlende og ikke sejlende medlemmer (gasteformidling). Vi har et godt fællesskab med mange arrangementer rundt i hele landet. Vi arbejder også med forbedring af nationale og internationale vilkår for langtursejlere samt hjælp til nødstedte langtursejlere.
Der er mange fordele som FTLF-medlem. Du får bl.a. adgang til vores unikke certifikater, dokumenter, gastebørs, kurser, events, vidensdeling, rådgivning, køb & salg børs, udlandskontakter, rabataftaler, medlemsbladet, flotiller og et unikt fællesskab. Læs mere under medlemsfordele.
Par med samme husstandsadresse kan få et fælles medlemskab, som omfatter dem selv, og hjemmeboende børn under 25 år. Husstanden får kun tilsendt 1 medlemsblad.
Medlemsbladet Langtursejlerne udkommer fem gange årligt både fysisk og elektronisk.
Du kan se hvornår det næste blad udkommer, nederst på en af det første sider i seneste blad.
FTLFs aktivitetsgrupper (AG’er) er geografisk fordelt over hele landet. Hver AG ledes af en forgast og andre frivillige, som planlægger events, foredrag mv for FTLF-medlemmer i eget AG-område. FTLF-medlemmer kan frit deltage i arrangementer i alle AG-områder.
På vores Sekretariat i Aarhus. På vores Pinsetræf, samt bådudstillingerne i Fredericia.
Herudover og ikke mindst i de lokale Aktivitetsgrupper, i forbindelse med arrangementer, træf og lignende.

Dokumenter om bord

Sejlads i dansk båd i DK kræver som udgang ingen dokumenter.
Sejlads i udlandet kræver ejerbevis, helst i form af et FTLF-ejercertifikat. I princippet er købsaftale/slutseddel den juridiske dokumentation for ejerskab. I praksis er et FTLF-ejercertifikat meget nemmere at håndtere både for skipper og myndigheder rundt omkring. Specielt fordi alle de ønskede oplysninger er samlet i ét dokument, nemt og overskuelige. Et FTLF-ejercertifikat betyder samtidig digital registrering i Danish Yacht Register. Teksten er på engelsk og ejercertifikatet er med fotos af ejer(e) og båd, og anerkendes af myndighederne overalt i Verden. I Frankrig kræves flagcertifikat, et begreb som ikke findes i DK. Bag på FTLF-ejercertifikatet er en skrivelse fra justitsministeriet, der godtgør at alle danske statsborgere må flage med Dannebrog agter.
Ved sejlads indenfor EU er et FTLF-momscertifikat kraftigt anbefalet. Den bagvedliggende dokumentation for betalt EU-moms er den juridisk gældende. FTLF-momscertifikatet er et dokument på 5 sprog, som refererer til den bagvedliggende dokumentation, der altid bør foreligge ombord.
Mange marinaer og havne i udlandet kræver at båden har ansvarsforsikring. Så få jeres forsikringsselskab til at udstede det internationale blå forsikringsbevis.

Gyldige pas er naturligvis en del af de nødvendige dokumenter. Pas med gyldighedsperiode over et år er et krav man kan komme ud for, i nogle lande.
Du vælger bare den hjemhavn i Danmark, der passer dig, - der er frit slag. Ingen af Mærsk’s skibe har jo nogensinde været i den hjemhavn der står på hækken, så det er en ren formssag. - Det nemmeste er en havneby, som er til at skrive og udtale for udlændinge, og uden æ, ø og å.
For lystfartøjer under 15 m skroglængde er der ingen krav til nautisk uddannelse. FTLF anbefaler dog minimum duelighedsbevis, og meget gerne Yachtskippereksamen, før man begiver sig ud på oceanerne. Motorpasserbevis er værdifuldt, og en stor hjælp i forbindelse med vedligeholdelse, reparation og drift af bådmotoren undervejs.
For både med skroglængde mellem 15 og 24 meter er der forskellige krav afhængig af sejladsområde: Et sønæringsbevis som yachtskipper af 3. grad giver dig ret til at være styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have og ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i Østersøen og Nordsøen, omkring de Britiske Øer, Norge, Færøerne og langs Grønlands kyster.
Efter at have bestået eksamen som yachtskipper af 1. grad og opnået ½ års fartstid, kan du søge om sønæringsbevis og dermed opnå ret til at føre fritidsfartøjer på op til 24 meter i fart på alle have.
Der skal være én person med duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere om bord, hvis fartøjet har en skroglængde på 15 meter og derover og med en motoreffekt på 100 kW, men under 750 kW. Dette er forudsat, at maskinen kan reguleres og skruemanøvrer foretages fra styrepladsen.
Hvis sejladsen foregår uden for Østersøen og Nordsøen øst for 7° Ø længde, skal der være to personer med duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere til betjening af fremdrivningsmaskineriet.

Sikkerhed og sundhed om bord

F.eks. ved at deltage i FTLF Offshore søsikkerhedskursus, der afholdes to gange årligt. Kurset foregår på professionelle lokaliteter hos RelyOn Nutec i Esbjerg. Publikationen ”Sikkerhed ombord offshore” er en del af kursusmaterialet, og omhandler anbefalinger til udstyr og praktiske sikkerhedsforanstaltninger ombord. Kurset anbefales kraftigt.
F.eks. ved at deltage i FTLF Offshore sundhedskursus, der afholdes to gange årligt. Kurset afholdes over to dage hos CMS på Fanø, der er et af verdens mest avancerede uddannelsessteder for sygdomsbehandlere til den professionelle søfart. Der tages bl.a. udgangspunkt i FTLF-publikationen ”Medicin ombord” Kurset er specielt fokuseret på de udfordringer og behov man kan komme ud for, ombord på en langtursbåd. Kurset anbefales kraftigt.
Afhænger rigtig meget af sejladsområde, bådstørrelse, komfortniveau, og ønsker om faciliteter ombord.
Generelt: Sikkerhedsudstyr i form af redningsflåde, redningsveste og livliner til alle ombord. Løbeliner på dæk og i cockpit. Redningskrans. EPIRB.
Ankergrej i fornuftig dimension og størrelse.
Kasko forsikring og ansvarsforsikring for båden. Rejsesygeforsikring for besætningen.

Gastesejlads

Hos FTLF godkender vi både skippere og båd, hvilket betyder tryghed og sikkerhed omkring gastesejlads for alle parter Derudover kan vi mediere kommunikationen mellem skipper og gast, også hvis der opstår uoverensstemmelser. Du får både som skipper og gast et godt overblik over dine muligheder.
For at blive FTLF-skipper skal du være medlem af FTLF. For at du kan blive klædt på til at blive godkendt FTLF-skipper, anbefaler og tilbyder vi relevante specialkurser såsom offshore søsikkerhedskursus, offshore sundhedskursus og tidevandskursus, hvor der skabes et mere sikkert fundament for sejlads generelt, og sejlads med gaster. Vi vægter sikkerhed højt og gennem ekspertviden og erfaringer kan vi hjælpe dig til at blive en bedre skipper.
Mere lavpraktisk kan du blive FTLF-skipper ved at oprette en profil via medlemsportalen med forskellige informationer om dig selv og dine sejladserfaringer, som vi tjekker. Herefter vurderer vi, på baggrund af dine informationer og dit sikkerhedskendskab, hvorvidt du kan godkendes til at blive FTLF-skipper. Vurderingen inkluderer også hvorvidt din båds sikkerhedsudstyr er tilstrækkeligt, og i forsvarlig stand.
For at blive FTLF-gast, skal du være medlem af FTLF og oprette en profil med forskellige relevante informationer om dig selv. Det er ikke et krav at du har erfaring med sejlads, men ofte en fordel. Som FTLF-gast, er du sikret at vores skippere har viden og erfaring med langtursejlads og at båden sikkerhedsmæssigt er i forsvarlig stand.
Gaster og godkendte skippere får via medlemsportalen adgang til alle gaster og skippere/skibe i systemet. Skipper og gast kan herved finde og kontakte hinanden direkte – let og hurtigt.
Gastesøgende skibe og gasters beskrivelser publiceres også i medlemsbladet i rubrikken ”Gastebørsen”.
Hvis der opstår problemer i forbindelse i forbindelse med gastesejlads, går FTLF ind og vurderer sagen og forsøger at mægle mellem parterne.

Flotille

En flotille opleves ofte som en lærerig og hyggelig måde at begynde med at sejle langt. Her følges mange både ad på en rute planlagt i fællesskab. Du vil være skipper på dit eget skib og planlægger flotillen sammen med andre skippere samt FTLF.
Der er flotille hver sommer, hvor der oftest er flere forskellige ruter afhængigt af, hvor medlemmerne ønsker at sejle hen.

Langtursejlads og myndigheder

Forklaring og svar er forbeholdt FTLF-medlemmer. Login eller blive medlem for at se svaret og få det fulde udbytte af FTLF.
Forklaring og svar er forbeholdt FTLF-medlemmer. Login eller blive medlem for at se svaret og få det fulde udbytte af FTLF.

Båd og sejlads i udlandet

Forklaring og svar er forbeholdt FTLF-medlemmer. Login eller blive medlem for at se svaret og få det fulde udbytte af FTLF.
Forklaring og svar er forbeholdt FTLF-medlemmer. Login eller blive medlem for at se svaret og få det fulde udbytte af FTLF.
Forklaring og svar er forbeholdt FTLF-medlemmer. Login eller blive medlem for at se svaret og få det fulde udbytte af FTLF.

Kom tættere på dine drømme om langturssejlads:

Om FTLF

Foreningens formål er at arbejde for kendskab til og muligheden for langturssejlads.

Klik her for at læse mere om FTLF

Seneste nyheder

Kontaktinformation

FTLF sekretariat
Gustav Wieds Vej 25
8000 Aarhus C

(+45) 86 18 24 95

Åbningstider på sekretariatet:
Åbent: mandag - torsdag 10-14, fredag lukket.
Skriv til ftlf@ftlf.dk, hvis du gerne vil komme på et andet tidspunkt - så finder vi ud af det.