Togtet byder på mulighed for at besøge Savonlinna Opera Festival!

Se mere på www.operafestival.fi/en/

Interessen for næste års flotille til Finland er flot og planlægningen skrider godt fremad. Målet for flotillen er Europa’s 4. største sø, Saimaa, som vi kommer til via en kanal gennem Rusland fra Vyborg. Kanalen er leaset af Finland og man kan sejle i transit – dvs. man behøver ikke russisk visum.

Tidsplanen er nu lagt fast, bl.a. for at give mulighed for at købe billetter til forestillingerne i Savonlinna – vi vil være i Saimaa søen i uge 28.

Tidsplanen ser sådan ud:

Vi mødes i Visby, Gotland, (SE), 19. juni. Herefter vil vi undervejs bl.a. besøge:

· Fårö (SE)

· Riga (LV)

· Kuressara (EE)

· Tallinn (EE)

· Vyborg (RU)

· Saimaa Søen (FI) i uge 28

· Helsingfors (FI)

· Mariehamn (FI (Åland))

· Stockholm (SE), 7. august

Vi kan således sejle til Visby i løbet af juni og hjem fra Stockholm i løbet af august. Lidt afhængig af, hvor mange afstikkere vi laver under togtet, vil den samlede distance (fra København til København) være 2.100 – 2.200 sømil. Der er indlagt 1 uges reservetid på turen til Saimaa og ligeledes 1 uge på turen til Stockholm - oven i en i øvrigt rimeligt afslappet tidsplan – der skal være plads til indeblæsninger uden stress.

Turen byder således på besøg i 6 lande (når vi tæller det hele med) og 4 hovedstæder. Sejladsen vil byde på havsejlads, kanaler, finske søer, skærgård, hovedstæder, natur, kultur og godt samvær.

I løbet af vinteren indkalder vi til informationsmøde et centralt sted i landet.

Hvis I vil på vores mailingliste, har spørgsmål eller kommentarer, så kontakt Karsten Møller-Hansen: karsten@molhan.dk og 5363 8797.