Siden 2011 har FTLF - med stor succes - gennemført flotillesejladser til bl.a. Skotland, Skt. Petersborg, Sognefjorden, Amsterdam/London, Lofoten, De Britiske Kanaløer, Baltic Rally (Østersøen rundt), Færøerne og Polen. Det er tydeligt, at FTLF har ramt et behov med disse sejladser. Det er hyggeligt at være sammen med ligesindede, og erfarne sejlere har stået for planlægningen. Nogle får måske det lille skub, der skal til, for at gøre alvor af tankerne om, at sejle lidt længere end man plejer at gøre på det årlige sommertogt.

Sejladserne er planlagt således, at man kan sejle individuelt mellem aftalte destinationer undervejs. Sejladserne slutter hvor Flotillen nu er planlagt at gå hen det pågældende år, og erfaringen viser, at mange også slår følgeskab på hjemturen. Ved sejladser i rum sø, aftaler de, der ønsker at være i radiokontakt, at kontakte hinanden med passende intervaller. Der vil være planlagt forskellige aktiviteter undervejs – f.eks. sightseeing og fællesspisning. Ofte har de deltagende både gæster med et stykke af vejen. Det kan være børn og børnebørn eller sejlervenner, som har lyst til at prøve længere sejlads i sikre hænder.

I 2011 gik den første flotille til Skotland.

i 2012 blev Sct. Petersborg besøgt.

i 2013 var det Sognefjorden i Norge, som var målet.

i 2014 gik turen til London og de Britiske kanaløer.

i 2015 var det Baltic Rundt.

i 2016 blev Færøerne besøgt.

I 2017 var der 2 flotiller - en lang til Lofoten og en kort (3 uger) til Amsterdam.

I 2018 var der 2 flotiller – en til Gdansk, Polen for dem der ikke har så meget tid. Og en flotille for familier m/børn til Kolberg i Polen.

I 2019 var der 4 flotiller - en flotille til Rusland og via Norge hjem igen, en flotille til Sognefjorden, en flotille til Sørlandet og en børneflotille til Polen.
Og en 5. flotille til Atlanterhavskryds.  

I 2020 er flotillerne aflyst (11/5/2020) pga. corona-virusen. Der var planlagt en børneflotille, en flotille til Skotland, en flotille til Pommern  og en flotille til Ålandsøerne.

Atlanterhavs-flotillen er dog ikke aflyst. 

 

Følg med her på hjemmesiden!