Kære venner

Som ansvarlig for FTLF’s flotillesejladser, har jeg lovet at komme med min vurdering af muligheder for flotillesejlads i 2021, med baggrund i de begrænsninger som Covid-19 har givet os.

Det store spørgsmål, som jeg vil prøve at besvare, er:
Hvornår kan vi igen sejle flotillesejlads til udlandet?

Langturssejlere som ikke har planer om flotillesejlads, kan naturligvis også kigge med.


Min professionelle baggrund for mine vurderinger, er at jeg har en Ph.d. i Epidemiologi, så jeg bør jo vide noget om epidemier. Jeg har aldrig beskæftiget mig med virale sygdomme, men mest med ældre og livsstilssygdomme. Jeg følger udviklingen af Covid-19 pandemien i EU meget nøje.

Husk at tage de vurderinger, som jeg kommer med, som mine personlige vurderinger, og bemærk at jeg bestemt ikke prøver at tegne et positivt billede af mulighederne for udlandssejlads i 2021. Jeg har forsøgt at gøre dette kort og at være modig i mine konklusioner.

Jeg modtager gerne relevante spørgsmål til emnet på flotille@slet-dette.ftlf.dk.

Resume af mine vurderinger (de bliver udbygget i afsnitte under resumeet)

 1. Vi vil have rigeligt med effektive vacciner til rådighed for alle danskere i april - maj.
 2. Alle danskere over 18 år, der ønsker det, vil kunne være vaccineret inden udgangen af juni 2021.
 3. Alle vaccinerede danskere kan få udstedt et Covid-19 vaccinationspas.
 4. Unge under 18 år kan sandsynligvis ikke forlade danske farvande før sidst i 2021.
 5. Den vigtigste joker er: muligheden for indrejse i andre lande afhænger af, hvornår de andre lande lukker op.

Detaljer

 1. Vaccinerne er effektive, men vi ved allerede nu, at de er forsinket. Dog vil vi i løbet af foråret se, at der kommer mange flere vacciner. Vi vil derfor have rigeligt med effektive vacciner til rådighed for alle i april - maj. Produktionstal fra Pfizer, Moderna og AstraZeneca viser, at tilgængeligheden af vacciner sættes gevaldigt op i løbet af februar – marts. Desuden vil også andre firmaer få deres vacciner godkendt i EU.

 2. Alle danskere over 18 år (som ønsker at blive vaccineret) vil være vaccineret inden udgangen af juni 2021. Staten fastholder, at alle er vaccineret den 27. juni.
  Jeg tror på, at vi når det.

 3. Alle der bliver vaccineret vil få udstedt et Covid-19 vaccinationspas, som sandsynligvis vil blive et krav for at kunne krydse en landegrænse – også til vands. Dette vaccinationspas bliver adgangsbilletten til en masse aktiviteter i resten af 2021, også i Danmark.

 4. Det er usikkert – og vil være det en tid endnu, om og hvornår unge under 18 år kan og vil blive vaccineret. Så jeg vurderer, at unge sandsynligvis ikke vil kunne forlade danske farvande før sidst i 2021. Vaccination af børn og meget gamle kræver specielle undersøgelser af præcis disse grupper. Disse undersøgelser tager tid, og kun Pfizer og Moderna har indtil nu lavet undersøgelser på ældre. Disse undersøgelser på børn er ved at blive afsluttet.

  Ældre bliver prioriteret højt til vaccination, fordi dødelighed hos denne gruppe er væsentligt højere end i resten af befolkningen. Børn har en ekstremt lav dødelighed, hvis de er sunde og raske, når de bliver inficeret. Derfor står vaccination af børn meget lavt på både firmaernes og myndighedernes prioriteringsliste. Kun hvis barnet har sygdomme, der medfører alvorlig risiko ved en Covid-19 infektion, vil de blive vaccineret. Men det sker ikke lige med det samme.

 5. Muligheden for indrejse i andre lande afhænger af hvornår og hvordan det pågældende land lukker op. Lige nu er - stort set - alle lande lukket for indrejse.

  Åbning af landegrænser for turister afhænger primært af vaccinationsstatus i landet, den aktuelle belastning af sundhedssystemet, og ikke mindst af bureaukrati.

  Selvom et lands befolkning er effektivt vaccineret, betyder det ikke, at landet lukker op for lystsejlads for danskere. Dette er den vigtigste joker i ligningen. Man kan ikke forvente indrejsetilladelse til noget land uden vaccinationspas, og først når landet er klar til at åbne. Åbningstidspunktet er meget svært at forudsige.

Lande der er meget afhængig af turisme (Grækenland med flere), vil være meget ivrige efter at lukke op for flytrafik, fordi det er af den vej de fleste turister kommer ind i landet. Havnene (lystbådehavnene) står ikke højt på prioriteringslisten for, hvor landene vil bruge ressourcer på at kontrollere adgang for turister.

Danmark har vist sig at være yderst effektiv med hensyn til at få befolkningen vaccineret (vi bruger det vi har – effektivt), også meget hurtigere end vores nordiske nabolande. Så Danmark er ikke problemet for langturssejlads – det er destinationslandene, der er en udfordring.

 

Igen gør jeg opmærksom på, at alt overoverstående er min egen personlig vurdering. Helt konkrete tiltag og opdateret viden findes bedst fra landenes respektive myndigheder. Er man interesseret i vide mere, så er her nogle links:
https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?%22
https://covid19.ssi.dk/analyser-og-prognoser
https://covid19.ssi.dk/vaccination

 

Min nuværende vurdering for mulighederne af flotillesejlads i 2021:
Flotillesejlads er en social aktivitet med betydelig videndeling og ikke mindst ”hygge”. Derfor kræver en flotillesejlads, at vi kan være fysisk sammen i havnene til vores skippermøder, fællesspisninger, udflugter og meget andet.

I slutningen af juni 2021 kan et vaccinationspas gøre dette muligt, og vi kan socialisere og hygge os, som vi plejer. Lige her udgør børnene måske et problem udenfor landets grænser, da børnene ikke kan forventes at have fået udstedt et vaccinationspas.

Inden for landets grænser bør det ikke udgøre et problem (på det tidspunkt forventes vi på grund af vaccinationerne at have flokimmunitet i Danmark).

Brave FTLF sejlere har på nuværende tidspunkt planlagt flotiller til Skotland, Finland (Opera flotillen) og over Atlanten (Atlantic Rally). Desuden er en ”Danmark på ydersiden” flotille i støbeskeen. Den er væsentlig - hvis udlandet driller. Mere om dette på FTLF’s hjemmeside på et senere tidspunkt.

 

Skotland flotille (Skotland gennem de Caladoniske Kanal)
Jeg er personlig bekymret over, om UK lukker op for flotillesejlads som vi kender det, ved udgangen af juni 2021. UK er hårdt ramt lige nu – og selvom de har flere vacciner end vi har, så kommer de ikke ret hurtigt fremad. Den Caladoniske Kanal vil være åben, men jeg frygter mange restriktioner, der besværliggør flotillesejlads. Planlægning af flotillen skal være klar i begyndelsen af maj.

Opera flotillen (Flotille til De 1000 Søers Land)
Jeg er mere modig i min vurdering af Finland, med Sverige som transitland. Finnerne skal nok nå det. Problemet kunne blive kanalen gennem Rusland op til ”Operaområdet”. Men hvis de synger Opera i Finland, tror jeg også at vi kan komme dertil.

Atlantic Rally
Afhænger af om vi må anløbe de europæiske atlanterhavslande, afsejle fra Las Palmas og anløbe Caribien, vel at mærke med et minimum af karantæne. Det er for tidligt at vurdere det endnu, men der er også lidt længere tid at løbe på, da afsejlingstidspunkt fra De Kanariske Øer først forventes at være november.

”Danmark på ydersiden”
Denne flotille kan vi gennemføre, hvis det viser sig at vi har begrænset anløbsmuligheder udenfor landets grænser (flotillen involverer Helgoland og Kielerkanalen, Skagen, Christiansø og masser danske havne, med Marstal som afsejling og destination).

 

Jeg håber at ovenstående information kan bruges af sejlerne i forbindelse med planlægning af sommerens aktiviteter.

 

Husk venligst at det er svært at spå – specielt om fremtiden!
Dette skriv er udelukkende min personlige vurdering af mulighederne, baseret på hvad vi ved i dag.

 

Vi ses på vandet.
Med venlig hilsen

Niels, flotilleansvarlig FTLF

 

 

 

 

 

 

Lidt historie om FTLF's flotiller:

Siden 2011 har FTLF - med stor succes - gennemført flotillesejladser til bl.a. Skotland, Skt. Petersborg, Sognefjorden, Amsterdam/London, Lofoten, De Britiske Kanaløer, Baltic Rally (Østersøen rundt), Færøerne og Polen. Det er tydeligt, at FTLF har ramt et behov med disse sejladser. Det er hyggeligt at være sammen med ligesindede, og erfarne sejlere har stået for planlægningen. Nogle får måske det lille skub, der skal til, for at gøre alvor af tankerne om, at sejle lidt længere end man plejer at gøre på det årlige sommertogt.

Sejladserne er planlagt således, at man kan sejle individuelt mellem aftalte destinationer undervejs. Sejladserne slutter hvor Flotillen nu er planlagt at gå hen det pågældende år, og erfaringen viser, at mange også slår følgeskab på hjemturen. Ved sejladser i rum sø, aftaler de, der ønsker at være i radiokontakt, at kontakte hinanden med passende intervaller. Der vil være planlagt forskellige aktiviteter undervejs – f.eks. sightseeing og fællesspisning. Ofte har de deltagende både gæster med et stykke af vejen. Det kan være børn og børnebørn eller sejlervenner, som har lyst til at prøve længere sejlads i sikre hænder.

I 2011 gik den første flotille til Skotland.

i 2012 blev Sct. Petersborg besøgt.

i 2013 var det Sognefjorden i Norge, som var målet.

i 2014 gik turen til London og de Britiske kanaløer.

i 2015 var det Baltic Rundt.

i 2016 blev Færøerne besøgt.

I 2017 var der 2 flotiller - en lang til Lofoten og en kort (3 uger) til Amsterdam.

I 2018 var der 2 flotiller – en til Gdansk, Polen for dem der ikke har så meget tid. Og en flotille for familier m/børn til Kolberg i Polen.

I 2019 var der 4 flotiller - en flotille til Rusland og via Norge hjem igen, en flotille til Sognefjorden, en flotille til Sørlandet og en børneflotille til Polen.
Og en 5. flotille til Atlanterhavskryds.  

I 2020 er flotillerne aflyst (11/5/2020) pga. corona-virusen. Der var planlagt en børneflotille, en flotille til Skotland, en flotille til Pommern  og en flotille til Ålandsøerne.

Atlanterhavs-flotillen er dog ikke aflyst. 

 

Følg med her på hjemmesiden!