Pga. særlige omstændigheder er mødet søndag d. 27. oktober flyttet til 
søndag d. 24. november kl 13-16 
- stadig i Sejl- og motorbådsklubben Frem, Gammelsø 49, 5000 Odense C.   

Tilmelding inden d. 18. november til FTLF på ftlf@ftlf.dk

Formålet med gruppen er at samle danske FTLF både, der har planlagt at krydse Atlanten november-december 2020.

Så kan alle nå:

- at tilmelde sig til FTLF relevante kursuser

- at møde sejlere med samme langtursplaner

- at udveklse erfaringer, tips til planlægning til måneder på havet

-at drage fordele og tryghed i at mødes før og evt. følges i en eller flere mindre grupper over Atlanten

Det skal dog altid være bådens skipper der tager den endelige bestemmelse uanset hvad. Planlægningen af arrangementer og evt. fælles sejlads vil være op til gruppens medlemmer selv at arrangere ud fra deres ønsker og behov.

Gruppen kan frit benyttes før og efter Atlanten er krydset til at holde kontakten med de andre danske både.

Mødet vil have følgende indhold :

  • Præsentation af hinanden./ besætning og båd.
  • Facebook , kommunikation, FTLF Atlanterhavskryds 2020
  • FTLF relevante kurser
  • kl.14.00 Foredrag “Om planlægning” varer ca 1 time.
  • Møde på Gran Canaria – Julefrokost i Arguineguin på Restaurant Freja sidst i okt,
  • Sejlads over Atlanten - evt. i flotille eller mindre grupper efter skippers ønsker.
  • Evt. sidste fælles møde. Opsamling - sikring at alle er kommet i mål.

 

Der vil på mødet være en bestillingliste til polo-shirt og standere.

Pris 450 kr. for deltagelse i flotillen inkluderer 1 x FTLF Atlanterhavs Poloshirt + 1 FTLF Atlantic Rally stander.

Flere Poloshirt børn/ voksne kan bestilles ekstra.

Alle bestillinger skal betales via Webshop www.FTLF.dk

 

Medbring gerne en kage

Kaffe kan købes for 20 kr

Kom til hyggelig samvær - og børn er meget velkommen .

På gensyn søndag d. 24. november 2019 i Odense.

Lone Hougaard v/Flotilleudvalget

flotille@ftlf.dk

Facebook : FTLF Atlantic Rally 2020