Her er et lille udvalg af artikler som i tidens løb har været bragt i medlemsbladet Langtursejlerne og andre steder.