Ved tilmelding accepteres deling af adresse med andre deltagere og arrangør.

Kursusindhold
Skolen ombord - et kursus for forældre til kommende langtursejlerbørn

Kurset er udsat pga. COVID19 - ny dato kendes endnu ikke!

Med undervisningspligtige børn ombord får man som forældre en unik chance for at være tæt på sit barns læring og læreprocesser, hvilket ikke kun er en gave i nuet, men også i et fremadrettet perspektiv. Du vil få så meget indsigt, at du foruden en eventyrlig rejse med skole ombord også vil kunne hjælpe, støtte og guide dit barn i fremtidige læringssituationer.

I samarbejde med Louise Duus Skovbjerg tilbyder FTLF kurset ’Skolen ombord’ i Jylland, samt på Fyn og Sjælland.

Louise Duus Skovbjerg er læreruddannet med flere efteruddannelser inden for det pædagogiske felt. Hun har over 20 års undervisningserfaring inden for aldersgruppen 6-16 år. I dag arbejder hun på Center for Undervisningsmidler, som er en del af en professionshøjskole, hvor hun holder kurser, samt giver vejledning og sparring til pædagoger, lærere m.fl . inden for områderne; dansk og klasseledelse.

På kurset bliver du klædt på til at varetage dit barns undervisning. Lige fra det praktiske omkring opstart af en time, struktur, timeplan, skift i opgaver, fordeling af fag og aktiviteter. Læringsmæssigt rettes fokus på barnets individuelle læringsmål, læringsstile, læringsstrategier, motivation, samarbejde, medinddragelse, proces og produkt.

Louise vil også dele ud af sine mange erfaringer i skiftet mellem forældre-barn og lærer-elev, hvilket ofte er ét af de områder, forældre har mange tanker om inden afgang, men som også kan være konfliktfyldt ombord på båden. Louise vil give helt konkrete ideer til, hvordan du som forælder kan agere i en situation, hvor læringen er i fokus- uden at det går ud over forældre-barn-relationen. Kurset er tilrettelagt, således at der tid og plads til fordybelse i egen forberedelse af undervisningsemne med mulighed for individuel sparring på dette.

Deltagerbetaling: 300 kr.

Deltagerforudsætninger
Ingen

Omfang
6 timer - kl. 10 - 16.

Deltagerantal
Max. 12

Forplejning
FTLF byder på kaffe og te, samt en øl/vand til frokost - husk madpakke!

MEDBRINGES (så vidt, det er muligt):

• Barnets kommende årsplan

• Kommende grundbog/elevbog for udvalgte fag (du bestemmer selv)

• En rutebeskrivelse i oversigtsform ift. historiske, kulturelle og litterære temaer

 

TILMELDINGSFRIST 14 DAGE FØR KURSET

Ved framelding efter denne frist returneres kursusgebyr kun hvis der er venteliste på kurset.

 

Steder / tider 

Pt. ingen planlagte kurser 

Man skal være medlem af FTLF for at deltage.

Kurset købes på FTLF's webshop på wwww.ftlf.dk (husk at logge særskilt ind på webshoppen!)