Ved tilmelding accepteres deling af adresse med andre deltagere og arrangør.

Meteorologikursus

I samarbejde med Mette Hundahl tilbyder FTLF et meteorologikursus.

Mette Hundahl er lektor på Marstal Navigationsskole. Hun har i over 25 år undervist kommende navigatører i meteorologi, navigation og andre nautiske fag og er censor ved yacht-skippereksamenerne.

Mette har selv skibsførereksamen og har sejlet som styrmand. Hun har skrevet flere lærebøger og foldere om vejr og beslægtede emner og holder foredrag om emnet for fritidssejlere. Hun har en lille sejlbåd og sejler mest i det sydfynske, hvor hun bor.

Mette har udgivet bogen Vejret på Vandet, Maritim Meteorologi for skippere og sejlere. Se mere på www.detblaaforlag.dk, hvor du også kan købe bogen. Du kan finde en anmeldes af bogen af vores formand Kim, på FTLF.dk under nyheder.

På kurset kommer Mette blandt andet ind på meteorologiens grundlæggende begreber, hvordan man bruger vejrudsigter og vejrkort, planlægger sejladsen og tyder det vejr man møder, både kystnært og på oceanerne. Endvidere vil der være øvelser i at læse og forstå vejrudsigter og vejrkort.

Deltagerbetaling: kr. 495,00

Deltagerforudsætninger

Praktisk sejlererfaring.

Omfang
6 timer, kl. 10-16

Forplejning 
FTLF byder på kaffe og te, samt en øl/vand til frokost, men husk madpakke!

 

TILMELDINGSFRIST 14 DAGE FØR KURSET

Ved framelding efter denne frist returneres kursusgebyr kun hvis der er venteliste på kurset. 

 

Steder/tider

9. januar 2021, kl. 10-16: Aalborg Sejlklub, Skydebanevej 30, 9000 Aalborg

- AFLYST pga. Corona

Der vil - forhåbentlig - blive planlagt flere kurser rundt i landet i løbet af foråret 2021.

Kurset købes på FTLF's webshop på hjemmesiden (husk at logge særskilt ind på webshoppen!)