Flodskippercertifikat iht. C.E.V.N.I. kravene

Deltagerbetaling: kr. 575

Deltagerforudsætning:

Som minimum skal du have et duelighedsbevis, hvor såvel den teoretiske som den praktiske del er bestået. (Speedbådskørekort er ikke nok)

Kursusindhold
Hvis du har planer om at besejle de indre europæiske vandveje f.eks. gennem floder og kanaler til Middelhavet, er det et myndighedskrav at besidde et såkaldt ”Flodskipperbevis”.

Dette krav har sin rod i, at en række europæiske lande har tiltrådt den såkaldte CEVNI forordning. CEVNI står for ”Code Européen des Vois de la Navigation Intérieure”, hvilket betyder forskrifter for sejlads på de indre vandveje. Kurserne omfatter signaler og vigeregler på vandvejene samt generel information om etik og sluseteknik m.v.

Dokumentation
Der afholdes en skriftlig prøve ved slutningen af kursusdagen. For at bestå prøven kræves, at 70% af opgaverne er korrekt besvaret. Kursusbevis (Flodskippercertifikat) udstedes af sekretariatet.

Omfang
6 timer - Kurserne holdes fra kl. 10-16.

Husk at sende kopi af duelighedsbevis, Y1 eller Y3 samt pasbillede til sekretariatet så det er os i hænde ca. 14 dage før kursusstart.

Deltagerantal: Afhængig af kursusstedets muligheder

 

TILMELDINGSFRIST 14 DAGE FØR KURSET

Steder / tider 

Nykøbing Mors, lørdag d. 20. januar 2018 - AFLYST

Korsør, søndag d. 4. februar, 2018 

Aalborg, lørdag d. 24. februar 2018 - AFLYST

Aarhus, lørdag d. 24. februar 2018 - OPTAGET

Aabenraa, lørdag d. 3. marts 2018 - OPTAGET

 

Kurset købes på FTLF's webshop på hjemmesiden 

HUSK at logge særskilt ind på webshoppen for at få vist indkøbskurven!