Ved tilmelding accepteres deling af adresse med andre deltagere og arrangør.

Flodskippercertifikat iht. C.E.V.N.I. kravene

 

Deltagerbetaling: kr. 575

 

Deltagerforudsætning:

Som minimum skal du have et duelighedsbevis, hvor såvel den teoretiske som den praktiske del er bestået. (Speedbådskørekort er ikke nok)

 

 

Kursusindhold

Hvis du har planer om at besejle de indre europæiske vandveje f.eks. gennem floder og kanaler til Middelhavet, er det et myndighedskrav at besidde et såkaldt ”Flodskipperbevis”.

Dette krav har sin rod i, at en række europæiske lande har tiltrådt den såkaldte CEVNI forordning. CEVNI står for ”Code Européen des Vois de la Navigation Intérieure”, hvilket betyder forskrifter for sejlads på de indre vandveje. Kurserne omfatter signaler og vigeregler på vandvejene samt generel information om etik og sluseteknik m.v.

Dokumentation
Der afholdes en skriftlig prøve ved slutningen af kursusdagen. For at bestå prøven kræves, at 70% af opgaverne er korrekt besvaret. Kursusbevis (Flodskippercertifikat) udstedes af sekretariatet.

Omfang 
6 timer - Kurserne holdes fra kl. 10-16.

Forplejning 
FTLF byder på kaffe og te, samt en øl/vand til frokost, men husk madpakke!

 

Husk at sende kopi af duelighedsbevis, Y1 eller Y3 samt pasbillede til sekretariatet senest 14 dage før kursusstart.

Deltagerantal: Afhængig af kursusstedets muligheder

 

TILMELDINGSFRIST 14 DAGE FØR KURSET

Ved framelding efter denne frist returneres kursusgebyr kun hvis der er venteliste på kurset.

 

Steder / tider 

18. oktober 2020 kl. 10-16: Esbjerg - IKKE FLERE PLADSER

25. oktober 2020 kl. 10-16: Kurset afholdes i Fyns Trolling Klub's lokaler, Præstevej 90, 5210 Odense V - IKKE FLERE PLADSER

15. oktober 2020: Der er gang i planlægning af kurser i foråret 2021. Hold øje med webshoppen (hvor kurserne kommer til salg) og her!

 

Kurset købes på FTLF's webshop på hjemmesiden 

HUSK at logge særskilt ind på webshoppen for at få vist indkøbskurven!