Kursusindhold

Hvis du har planer om at besejle de indre europæiske vandveje f.eks. gennem floder og kanaler til Middelhavet, er det et myndighedskrav at besidde et såkaldt ”Flodskipperbevis”.

Dette krav har sin rod i, at en række europæiske lande har tiltrådt den såkaldte CEVNI forordning. CEVNI står for ”Code Européen des Vois de la Navigation Intérieure”, hvilket betyder forskrifter for sejlads på de indre vandveje. Kurserne omfatter signaler og vigeregler på vandvejene samt generel information om etik og sluseteknik m.v.

Dokumentation
Der afholdes en skriftlig prøve ved slutningen af kursusdagen. For at bestå prøven kræves, at 70% af opgaverne er korrekt besvaret. Kursusbevis (Flodskippercertifikat) udstedes af sekretariatet.

Omfang 
6 timer - Kurserne holdes fra kl. 10-16.

Forplejning 
FTLF byder på kaffe og te, samt en øl/vand til frokost, men husk madpakke!

 

Husk at sende kopi af duelighedsbevis (speedbådskørekort er ikke nok), Y1 eller Y3 samt pasbillede til sekretariatet senest 14 dage før kursusstart.

Deltagerantal: Afhængig af kursusstedets muligheder

 

TILMELDINGSFRIST 14 DAGE FØR KURSET

Ved framelding efter denne frist returneres kursusgebyr kun hvis der er venteliste på kurset.

 

Steder / tider 

5. februar 2022 kl. 10-16: Aalborg

12. februar 2022 kl. 10-16: Nykøbing Mors

19. februar 2022 kl. 10-16: Sønderborg 

 

Deltagerbetaling: kr. 575

 

Deltagerforudsætning:

Som minimum skal du have et duelighedsbevis, hvor såvel den teoretiske som den praktiske del er bestået. (Speedbådskørekort er ikke nok)

 

 

Kurset kan kun købes som medlem i nedenstående formular

Tilmelding til Flodskipper i Aalborg, Nykøbing Mors, Sønderborg- tilmelding er gyldig når 495kr. er betalt på mobilepay nr: 55525. Ved tilmelding accepteres deling af adresse med andre deltagere og arrangør.