Danmarks bedste Skipper-Gastekontakt

Det er en vigtig del af FTLF's arbejde, at sikre en seriøs kontakt mellem skippere og gaster. Arbejdet med Langtursejlernes Gastebørs varetages af sekretariatet i Århus.

FTLF tager arbejdet med Gastebørsen meget alvorligt. For at sikre, at den "rigtige" skipper og den "rigtige" gast finder hinanden, er der en fast procedure med udfyldelse af skipper- og gasteskemaer mv. - alt sammen for at imødegå uheldige, urimelige eller endog ulovlige aftaleforhold.

For at undgå misforståelser SKAL al henvendelse vedrørende gastebørs gå gennem sekretariatet.