Vi har over det seneste stykke tid set og oplevet en udvikling i gasteformidlingen og hvervningen af gaster. Det har skabt et par enkelte situationer, hvor skippere er blevet kontaktet af deres bank, forsikringsselskab og en enkelt episode med Pakkerejse-Ankenævnet.

For at gøre dig klogere har vi forsøgt at udforme nogle opmærksomhedspunkter og anbefalinger med de informationer, vi har nu og her. 

 

Køjepenge – hvorfor har vi et anbefalet max?

Udgangspunktet for FTLF’s model for gasteformidling og medsejlende gaster er baseret på, at køjepengene i princippet kun skal dække det ekstra slid gasterne påfører båd og grej og lidt ekstra. FTLF lægger vægt på, at det ikke er tale om skjult charter eller erhverv. Derfor har vi sat et max på, hvad vi gennem tiden har erfaret stemmer overens med indtægt og udgifter for langturssejlere.

Anbefaling:

Derfor anbefaler vi, at man fører et grundigt regnskab over udgifter til værftsbesøg, reparationer og udskiftninger undervejs, så der er dokumentation for de indkommende køjepenge – skulle man blive kontrolleret af skat.

 

 

Hvordan får jeg gaster med?

Hos os kan vi mærke, at langturssejlads de senere år er blevet rigtig populært. Dette har øget mængden af skippere og interessen fra gaster. Samtidig med den stigende interesse er digitaliseringen også steget markant. Hos os har vi kunne se det i udviklingen af flotte hjemmesider og stor aktivitet på de sociale medier. Det resulterer i, at vi har oplevet en tendens, hvor gastepladser bliver ”solgt” som rejser. Problematikken bliver, at køjeprisen ikke længere stemmer overens med udgifterne. Dette kan på længere sigt skabe problemer for skipperne, hvis jeres bank, forsikringsselskab eller anden myndighed begynder at kigge nærmere på transaktionerne mellem jer som skipper og jeres gaster. Problemet opstår, hvis jeres sejlads og håndtering af gaster bliver kategoriseret som erhverv.

Anbefaling:

Derfor anbefaler vi, som skrevet under punktet om ”køjepris”, at der fortsat holdes et fornuftigt regnskab med indtægter og udgifter. Derudover anbefaler vi, at både gaster og skippere er indforstået med, at gaster ikke betaler noget for at være med, men ”at alle deles om udgifterne ombord”. Denne sætning skyldes, at mange myndigheder ude i verden ønsker at beskytte deres egen charterflåde. Juridisk set er den gasteformidling, vi formidler en sejltur på ”delebasis med venner”, og altså på ingen måde forhyring eller chartertur. For at imødekomme eventuelle problemer med jeres bank anbefaler vi, at I inden afrejse tager jer en snak med jeres bank. Bankerne har fået strammet op på deres kontrolsystemer og indberetningspligt, når der sker usædvanlige ting og større pengeoverførsler på deres kunders konti. Derfor – sørg for, at jeres indtægter fra gaster stemmer overens med de udgifter, I har til jeres sejlads. Hvis du vil læse mere om bankernes øget opmærksomhed på området, kan du se læse mere på Finanstilsynets hjemmeside. Her finder du ”ofte stillede

spørgsmål”. Klik her og find spørgsmål tre: ”Hvorfor stiller min bank personlige spørgsmål om min økonomi eller mine transaktioner?”

 

 

Pakkerejse eller ”delebasis med venner”?

Tidligere i år fik vi en henvendelse fra en skipper udenfor vores gasteformidling. Henvendelsen lød på, at en gast var blevet syg en dag inden påmønstring og derfor måtte aflyse. Skipper ville ikke refundere de forudbetalte køjepenge grundet den korte varsel, men henviste gasten til at tage fat i sin egen rejseforsikring. Sagen endte hos Pakkerejse-Ankenævnet, som accepterede klagen. Begrundelsen var, at langturssejlads er en rejse, som både indeholder transport og overnatning. Sagen endte med forlig uden at blive behandlet.

Anbefaling:

Vi anbefaler, at I internt får nedskrevet en kontrakt, så ingen af parterne kan være i tvivl om, hvad der skal ske i tænkelige og utænkelige situationer. Inden påmønstring anbefaler vi at I forventningsafstemmer, hvad turen går ud på.

 

 

Vi understreger at det er et fåtal af episoder, som vi har hørt om. Alligevel mener vi, at der er god grund til at tage dem med i betragtning, når I er eller planlægger at tage på langtur.