Myndighederne ude omkring i verden er begejstrede for vores bådcertifikater. De bliver accepteret, og mange steder opfattes de som et officielt dokument. Så www.danishyachtregister.dk er et anerkendt register. Det er de tilbagemeldinger, vi får på sekretariatet. Nedenfor er vist eksempel på, hvorledes foreningens certifikater ser ud.

Det er vigtigt at holde fast i det gode ry, vi igennem årene har opnået hos myndighederne. Vi må også følge med tiden og den stigende kontrol fra myndighedernes side. Derfor kan vi ikke slække på kravene til dokumentationen i ansøgningen. Der er en tydelig stigning i henvendelser fra udenlandske myndigheder med spørgsmål til vores bådregister, og vi oplever, at udlændinge ikke tør handle en båd, der er registreret i www.danishyachtregister.dk, før de har modtaget en udslettelsesattest/non-registrationattest fra os, om at båden er slettet i vores register. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at bevare den høje status FTLFs certifikater har opnået ude i verden!

Det officielle Danske Skibsregister optager ikke længere lystfartøjer under 20 brutto ton. Og de fleste lystfartøjer kan derfor ikke få udstedt et officielt Nationalitetsbevis. FTLF’s ejercertifikater er de internationalt mest anerkendte, og vores register er Danmarks eneste søgbare bådregister. Vore krav til dokumentation er de samme som det officielle Danske Skibsregisters var.

Skal du udenfor dansk farvand, bør du have vores bådcertifikater med ombord. Myndighederne kan kontrollere om bådcertifikatet er gyldigt i vores database www.danishyachtregister.dk

FTLF UDSTEDER TO TYPER CERTIFIKATER TIL SINE MEDLEMMER

Et ejercertifikat som dokumenterer ejerforholdet til båden, og som samtidig indeholder en flagtilladelse, dvs. retten til at føre det danske yacht flag. For at vi kan udstede et ejercertifikat, er der nogle formelle krav, der skal være opfyldt. Båden skal være ejet af en eller flere privatpersoner, og mindst 1/2 af båden skal være ejet af en eller flere danske statsborgere. Båden skal have dansk hjemhavn og må ikke være registreret i et udenlandsk register. Båden skal ligeledes have status som fritidsfartøj og må ikke anvendes til erhverv.

Ejerskabet på båden skal dokumenteres med en slutseddel underskrevet af køber og sælger. Anden dokumentation kan også være nødvendig, f.eks. en udmeldelse af et udenlandsk register hvis båden er købt i udlandet. Certifikatet udstedes med originalt pasfoto af ejerne og et tydeligt original farvefoto af båden taget fra siden i målene: Højde 6 cm og bredde 8 cm. Billedkvaliteten har stor betydning for certifikatet! Det er ikke muligt at fravige kravene. Billeder kan sendes digitalt til ftlf@ftlf.dk.

Dernæst udsteder vi et momscertifikat, der dokumenterer at der er betalt EU-moms af din båd. Ifølge loven må du som EU-borger ikke sejle i EU-farvand med et fritidsfartøj, ejet af en EU-borger, hvor der ikke er betalt moms. Hvis du ikke kan dokumentere, at der er betalt moms, kan du få store problemer med toldmyndighederne i EU-landene. Specielt lande som Tyskland, Frankrig, Portugal, Spanien, Italien og Grækenland er kendt for at skabe problemer for sejlere. Du risikerer at blive opkrævet moms af din båd, eller at få din båd beslaglagt, indtil du har skaffet den nødvendige dokumentation for, at der allerede er betalt moms i EU.

Man kan dokumentere, at der er betalt EU-moms på flere måder. Man kan gøre det via den første købekontrakt fra værftet, hvor båden er bygget. Dog skal du være opmærksom på, at fartøjet ikke har været anvendt erhvervsmæssigt, hvorefter momsen er tilbageført. Du kan også anvende et tolddokument, der viser at der er betalt moms ved import til EU. Bemærk dog, at hvis båden, efter der er betalt moms, har opholdt sig udenfor EU i mere end 3 år, så skal der betales moms igen ved ankomst til EU! Dette skal du være meget opmærksom på ved køb af et fritidsfartøj, der sejler under EU-flag, men som befinder sig uden for EU.

Bemærk ligeledes, at hvis din båd er produceret før 01.01.1985 og har været hjemmehørende indenfor EU-området inden 01.01.1993, så er den fritaget for momsdokumentation. Det vil i så fald fremgå af det udstedte momscertifikatet.

Det er desværre ofte, at momsen skaber problemer. Flere af vores medlemmer er kommet i vanskeligheder, og det har for nogen resulteret i en momsbetaling, de ikke havde forventet! Desværre er der også bådmæglere i EU, der ikke er så oplyste, når det gælder momsproblematikken. FTLF har hjulpet utallige kommende bådejere, både når det gælder moms og andre fælder, man kan falde i ved en bådhandel.

Foråret er en travl tid - for de der sejler og for de, der arbejder på sekretariatet. Så til alle jer der skal ud på det store blå til sommer, kontakt Sekretariatet i god tid og få tilsendt et ansøgningsskema eller download ansøgningsskemaet til bådcertifikat på  www.ftlf.dk -> Kun for medlemmer -> Download -> Formularer.

Behandlingstiden kan være ca. 6 uger fra, at vi har modtaget alle relevante papirer og prisen er kr. 750,- i alt for begge certifikater.

OBS! I forbindelse med Sekretariatets årlige sommerlukning er der ALTID en ansøgningsfrist, der som regel er medio/ultimo april.

Vær opmærksom på, at certifikatet kun er gyldigt så længe at du er medlem af FTLF.

Har du spørgsmål eller har du problemer med dokumentationen, så kontakt sekretariatet - vi kan sikkert hjælpe dig!