Myndighederne ude omkring i verden er begejstrede for vores bådcertifikater. De bliver accepteret, og mange steder opfattes de som et officielt dokument på lige fod med Det Danske Skibsregisters registreringsbevis. FTLF/DOCA YACHT REGISTER, er et anerkendt register. Det er de tilbagemeldinger, vi får på sekretariatet. Nedenfor er vist eksempel på, hvorledes foreningens certifikater ser ud.

Det er vigtigt at holde fast i det gode ry, vi igennem årene har opnået hos myndighederne. Vi må også følge med tiden og den stigende kontrol fra myndighedernes side. Derfor kan vi ikke slække på kravene til dokumentationen i ansøgningen. Der er en tydelig stigning i henvendelser fra udenlandske myndigheder med spørgsmål til vores bådregister, og vi oplever, at udlændinge ikke tør handle en båd, der er registreret i FTLF/DOCA YACHT REGISTER, før de har modtaget en udslettelsesattest/non-registrationattest fra os, om at båden er slettet i vores register. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at bevare den høje status FTLFs certifikater har opnået ude i verden!

Det officielle danske skibsregister svarer til tingbogen for fast ejendom. Det er derfor nødvendigt at blive optaget i det officielle skibsregister, såfremt fartøjet skal stilles til sikkerhed i forbindelse med finansiering af købet.
For fritidsfartøjer koster dette 800 kr. om året. Registreringen følger ejeren af fartøjet.

Er du optaget i det officielle danske skibsregister, kan du ikke slippe for at betale forsikringsafgiften på 1,34 % af forsikringssummen, såfremt du opholder dig mere end 6 måneder uden for dansk farvand.

De fleste bådejere har således ikke det store behov for at være optaget i det officielle skibsregister, men som nævnt er det officielle skibsregister at sammenligne med tingbogen for fast ejendom.

Skal du udenfor dansk farvand, bør du have vores bådcertifikater med ombord. Myndighederne kan kontrollere om bådcertifikatet er gyldigt i vores database   www.danishyachtregister.dk

Et ejercertifikat som dokumenterer ejerforholdet til båden, og som samtidig indeholder en flagtilladelse, dvs. retten til at føre det danske yacht flag.
For at vi kan udstede et ejercertifikat, er der nogle formelle krav, der skal være opfyldt.
Båden skal være ejet af en eller flere privatpersoner, og mindst 1/2 af båden skal være ejet af en eller flere danske statsborgere. Båden skal have dansk hjemhavn og må ikke være registreret i et udenlandsk register.
Båden skal ligeledes have status som fritidsfartøj og må ikke anvendes til erhverv.

Ejerskabet på båden skal dokumenteres med en slutseddel underskrevet af køber og sælger. Anden dokumentation kan også være nødvendig, f.eks. en udmeldelse af et udenlandsk register hvis båden er købt i udlandet.
Certifikatet udstedes med originalt pasfoto af ejerne og et tydeligt original farvefoto af båden taget fra siden i målene: Højde 6 cm og bredde 8 cm. Billedkvaliteten har stor betydning for certifikatet! Det er ikke muligt at fravige kravene.

Dernæst udsteder vi et momscertifikat, der dokumenterer at der er betalt EU-moms af din båd. Ifølge loven må du som EU-borger ikke sejle i EU-farvand med et fritidsfartøj, ejet af en EU-borger, hvor der ikke er betalt moms. Hvis du ikke kan dokumentere, at der er betalt moms, kan du få store problemer med toldmyndighederne i EU-landene. Specielt lande som Tyskland, Frankrig, Portugal, Spanien, Italien og Grækenland er kendt for at skabe problemer for sejlere. Du risikerer at blive opkrævet moms af din båd, eller at få din båd beslaglagt, indtil du har skaffet den nødvendige dokumentation for, at der allerede er betalt moms i EU.

Man kan dokumentere, at der er betalt EU-moms på flere måder. Man kan gøre det via den første købekontrakt fra værftet, hvor båden er bygget. Dog skal du være opmærksom på, at fartøjet ikke har været anvendt erhvervsmæssigt, hvorefter momsen er tilbageført.
Du kan også anvende et tolddokument der viser, der er betalt moms ved import til EU.
Bemærk dog, at hvis båden, efter der er betalt moms, har opholdt sig udenfor EU i mere end 3 år, så skal der betales moms igen ved ankomst til EU! Dette skal du være meget opmærksom på ved køb af et fritidsfartøj, der sejler under EU-flag, men som befinder sig uden for EU.

Bemærk ligeledes, at hvis din båd er produceret før 01.01.1985 og har været hjemmehørende indenfor EU-området inden 01.01.1993, så er den fritaget for momsdokumentation. Det vil i så fald fremgå af det udstedte momscertifikatet.

Det er desværre ofte, at momsen skaber problemer. Flere af vores medlemmer er kommet i vanskeligheder, og det har for nogen resulteret i en momsbetaling, de ikke havde forventet! Desværre er der også bådmæglere i EU, der ikke er så oplyste, når det gælder momsproblematikken. Sekretariatet har hjulpet utallige kommende bådejere, både når det gælder moms og andre fælder, man kan falde i ved en bådhandel.

Foråret er en travl tid - for de der sejler og for de, der arbejder på sekretariatet. Så til alle jer der skal ud på det store blå til sommer, kontakt sekretariatet i god tid og få tilsendt et ansøgningsskema eller download ansøgningsskemaet til bådcertifikat på medlemssiderne. Du skal være medlem af foreningen for at downloade. Se under Kun for medlemmer -> Download -> Formularer. Sidste frist for indsendelse af ansøgning er medio april - ultimo april, da sekretariatet holder sommerlukket.

Behandlingstiden kan være ca. 6 uger fra, at vi har modtaget alle relevante papirer og prisen er kr. 750,- i alt for begge certifikater.

OBS! I forbindelse med sekretariatets årlige sommerlukning er der ALTID en ansøgningsfrist, der som regel er medio/ultimo april og annonceres i Langtursejlerne i februarnummeret.

Vær opmærksom på, at certifikatet kun er gyldigt så længe at du er medlem af FTLF.

Har du spørgsmål eller har du problemer med dokumentationen, så kontakt sekretariatet - vi kan sikkert hjælpe dig!