Publiceret: 11.09.2019

Prisen for at gennemsejle Pananamakanalen stiger 100% pr. 1. januar 2020!

Midt i juli offentliggjorde Panama-kanalen et forslag om omstruktureringer af afgiftssystemet for at benytte kanalen.

For små fartøjers vedkommende foreslog man en afgiftsforhøjelse på 100 % for både op til 65 fod.

FTLF blev inviteret til at komme med kommentarer - og gjorde naturligvis indsigelser.  Desværre uden resultat!

Det betyder, at det fremover vil koste 1.600 US $ (ca. 10.000 kr.) at gennemsejle kanalen, hvor det hidtil har kostet 800 US $ (ca. 5.000 kr.). Den gamle tarifgrænse på 800 US $ lå ved 50 fod.

Småbådstrafikken har altid givet underskud for Panama Kanalen. Og det forsøger man altså at råde bod på, ved at give afgifterne et ordentligt hug opad. - Afgifterne blev sidst justeret i 2012.