Publiceret: 02.01.2019

Opholdskrav for ret til dagpenge

Folketinget vedtog umiddelbart før jul at indføre et opholdskrav for retten til dagpenge. Opholdskravet betyder, at man skal have en fast tilknytning til det danske samfund, før man kan få dagpenge.

Opholdskravet indfases over tre år, og i 2021, hvor opholdskravet er fuldt indfaset, skal man have opholdt sig i Danmark i syv ud af tolv år for at have ret til dagpenge. Ophold i EU/EØS-lande samt Schweiz ligestilles med ophold i Danmark og kan således medregnes ved opgørelsen af, om opholdskravet er opfyldt. Endvidere er der i loven nævnt en række undtagelser, hvor ophold i udlandet ligestilles med ophold i Danmark, ligesom ægtefæller, samlevere og umyndige børn til personer, der opfylder en af undtagelserne, kan sidestille et ophold i udlandet med ophold i Danmark.

Gradvis indfasning af opholdskravet:

• Fra 1. januar 2019 er opholdskravet fem år ud af tolv år.

• Fra 1. januar 2020 er opholdskravet seks år ud af tolv år.

• Fra 1. januar 2021 er opholdskravet syv år ud af tolv år.