Publiceret: 08.11.2018

Nyt fra flotillen til Rusland...

Så er der indbydelse til orienterings- og planlægningsmøde i forbindelse med flotillen til Rusland. Mødet afholdes d. 19. januar kl. 11 - og mødet afholdes i Sejl- og motorbådsklubben FREM i Odense. Se mere her