Publiceret: 29.09.2020

Info/instruks omkring FTLF-arrangementer i forhold til Covid-19

Efterårs- og vintersæsonens mange aktiviteter står for døren. Og det giver helt nye udfordringer omkring overholdelse af Covid-19 retningslinjerne.

FTLF's forgaster og Aktivitetsgrupper indskærpes, at alle aktiviteter skal planlægges, så de kan gennemføres på en forsvarlig måde, og at Sundhedsmyndighedernes restriktioner omkring den aktuelle Covid-19 smittesituation skal overholdes. Generelle regler er f.eks. afstandskrav på 1 m mellem deltagerne og håndsprit til rådighed. Deltagerantal er i skrivende stund reduceret til 50, medmindre aktiviteten kan foregå hvor deltagerne hovedsageligt sidder ned. Alle aktiviteter skal foregå med tilmelding, så man kan styre deltagerantallet. Og kender den personkreds der skal adviseres, hvis det ulykkelige skulle ske, at nogen blev smittet. Det er op til den enkelte Aktivitetsgruppe at vurdere, om et arrangement eller en aktivitet bør afholdes eller ej. Forholdene er forskellige fra sted til sted, og nogle lokaliteter er måske vanskelige eller umulige at indrette, så reglerne kan overholdes. Hvis man er i tvivl, er det bedre at aflyse, end at risikere en eventuel smittespredning. Forgasterne bedes i den forbindelse løbende holde sig orienteret om de aktuelle restriktioner, så alle krav fra Sundhedsmyndigheden i forbindelse med arrangementer kan overholdes.

Hjemmesiden www.coronasmitte.dk har altid de seneste opdateringer på området.

På FTLF's bestyrelses vegne

Torben W. R. Jensen Topgast