Publiceret: 27.05.2021

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen er planlagt til at foregå søndag d. 20. juni 2021 kl. 10. Igen i år foregår det i Huset, Hindsgavl Allé 2, 5700 Middelfart. Af hensyn til traktement i forbindelse med Generalforsamlingen (sandwich og øl/vand), vil vi gerne bede dig tilmelde dig generalforsamlingen senest d. 11. juni på   https://events.foreningsadministration.dk/events/FTLF/hele-landet/generalforsamling-2021 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Regnskab for sidste regnskabsår

4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår

5. Fastsættelse af kontingent og gebyrer for det kommende regnskabsår

6. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Ole Andersen genopstiller ikke

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

9. Valg af revisor og af revisorsuppleant 

10. Eventuelt 

Alle, der er interesseret i at stille op til bestyrelsen, er meget velkomne til at kontakte bestyrelsen forud for generalforsamlingen.