Publiceret: 11.05.2020

Formanden har ordet

Coronakrisen har i den grad vendt verden på hovedet, og ændret verdensbilledet totalt. I løbet af meget kort tid har masser af langtursejlere derude fundet sig selv fastlåst i uønskede positioner, og med helt uoverskuelige konsekvenser for den videre færd. I skrivende stund er der stadig ingen generel afklaring omkring mulighederne for den videre færd, for de flestes vedkommende.

FTLF har haft kontakt med næsten alle vore sejlende medlemmer derude. Og har fungeret som mellemled med Udenrigsministeriet, for de besætninger der har ønsket det. Samtidig har vi indledt et godt samarbejde med vore europæiske søsterorganisationer, omkring hjælp og assistance til sejlere ude i verden. Specielt hjemvendende både i Caribien, men også de både i Stillehavet, som er strandet mellem Panama og New Zealand/Australien. Hjælpen består først og fremmest i dialog med de enkelte havne og ø-stater, for at få åbnet sikre havne. Om ikke andet, så for at sikre muligheder for bunkring og proviantering. Tyske Trans Ocean, og britiske Ocean Cruising Club har været særligt velvillige, og stillet deres respektive netværk til rådighed for vore medlemmer.

Vi har også et godt samarbejde med Noonsite.com, omkring løbende opdateringer af udviklingen rundt omkring. Ting ændrer sig hurtigt, og det er vigtigt, at kilderne er troværdige og til at stole på. På Facebook er der meget hurtigt opstået forskellige grupper, hvor sejlerne kan finde sammen omkring de fælles udfordringer de har. - Desværre oplever vi jævnligt mere eller mindre misvisende nyheder på de sociale medier, som ellers burde være hurtigste vej til opdaterede informationer. FTLF er fortsat fokuseret på at hjælpe og koordinere kommunikation mellem sejlere udenfor Europa og i Middelhavet.

Foreningens største årlige arrangement, Pinsetræffet og den efterfølgende generalforsamling, har vi som bekendt måttet aflyse, på grund af corona-restriktionerne. Som det ser ud nu, bliver det først muligt at afholde generalforsamlingen i september, hvilket vi derfor satser på. Vi havde mulighed for at afholde en digital generalforsamling, med velvillig hjælp fra DGI. Men det tillader vore nuværende vedtægter ikke. Derfor stiller bestyrelsen forslag til vedtægtsændring, så vi fremover har denne mulighed, skulle en eller anden krise opstå. Ny indkaldelse til generalforsamling kommer i næste blad (nr. 192), hvor man også kan læse bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Med de signaler vi lige her og nu modtager fra landene omkring os, ser det ud til, at man de næste mange måneder stadig vil være underlagt rigtig mange restriktioner. - Både ude og hjemme! Med disse udsigter, giver det ikke rigtig mening at sende en masse både og besætninger afsted på flotillesejladser. Bestyrelsen har derfor besluttet, at aflyse de FTLF flotiller der er arrangeret for 2020. Eneste undtagelse er Atlantic Rally, som har andre præmisser og forudsætninger. Forhåbentlig kan det lade sig gøre at afvikle dem næste år, hvis de generelle forhold tillader det. Vi ved, at der ligger rigtig mange timers forberedelser hos arrangørerne af de forskellige flotiller. Og vi ærgrer os lige så meget som dem over at den nuværende krise sætter en stopper for aktiviteterne!

Enkelte kritiske røster blandt deltagerne har hævdet, at det var en diktatorisk beslutning. Optakten til beslutningen var bl.a. henvendelser fra usikre flotilledeltagere, som efterlyste overordnede retningslinjer og beslutninger fra bestyrelsens side. På den baggrund, og al den usikkerhed omkring fremtidige restriktionerne ude og hjemme vi generelt oplever lige nu, var eneste ansvarlige beslutning at aflyse. Det var vigtigt, at vi meldte forholdsvis tidligt ud, så folk har mulighed for at planlægge alternative sommerplaner.

For mit eget vedkommende går sommerturen til indenlandske destinationer. - Jeg vil tro, at der denne sommer bliver godt fyldt på de mange smukke ankerpladser, vort land i så rigt mål er forsynet med. Måske ses vi derude?! Jeg ønsker sikker færd, og sikker hjemkomst til alle Jer derude, på vej hjem fra de store have. Og god vind til alle, ude og hjemme!

Kim