Publiceret: 01.11.2018

Formanden har ordet

Efter en helt fantastisk sommer i hele Nordeuropa, er efteråret for alvor kommet til landet. I skrivende stund er min egen skude næsten den eneste sejlbåd som stadig ligger i vandet i hjemhavnen. FTLF’s bestyrelse er trukket i arbejdstøjet efter sommerperioden, og vi har fuld gang i den fortsatte udvikling af foreningen.

I den forgangne weekend mødte bestyrelsen landets forgaster, på det traditionelle efterårsmøde i Vissenbjerg på Fyn. En meget inspirerende dag, hvor de forskellige Aktivitetsgrupper aflagde beretning om det forgangne års aktiviteter, og fremlagde planerne for den kommende sæson. - Endnu engang var det imponerende at konstatere, hvor aktive og kreative grupperne er. Resultaterne taler for sig selv, og fremgår af Aktivitetskalenderen på hjemmesiden, som løbende opdateres. - Der burde være noget for enhver smag! Jeg kan kun anbefale, at man møder op og deltager i sin lokale Aktivitetsgruppes aktiviteter. - Man møder en masse spændende mennesker med fælles interesse. Og har mulighed for at trække på garvede langtursejleres mange erfaringer fra de syv have. - Erfaringsudveksling og netværksdannelse er nogle af hovedelementerne i FTLF’s virke, men det kræver naturligvis, at man selv gør en indsats, og møder op når der sker noget i éns område.

Flotille-planlægningen for næste år er i fuld gang, og der er kick-off møder i Aarhus og København i nærmeste fremtid. Den spændende flotille gennem Rusland til Barentshavet og Norge er allerede temmelig langt med forberedelserne, og der er planlægningsmøde i januar. Flotiller er en spændende og sjov måde at komme i gang med langtursejlads på. Der er både korte og lange flotillesejladser, og ikke mindst flotillerne for børnefamilier har været et stort hit for deltagerne. Følg med på hjemmesiden og facebook, og tilmeld dig et af planlægningsmøderne, hvis du tror det kunne være noget for dig!

Foreningens kursusprogram er også ved at være fastlagt for indeværende sæson. FTLF har et princip om, at vi ikke udbyder kurser, som man kan få andre steder. Tidevand, meteorologi og flodskipperkurser har været faste kurser i mange år. Med det øgede fokus på sikkerhed ombord, udviklede vi i 2016 vores Offshore søsikkerhedskursus, i tæt samarbejde med Falck Safety i Esbjerg. - Det eneste udbudte kursus af den art for danske fritidssejlere. Lige for tiden er vi i tæt dialog med Søfartsstyrelsens Center for Maritim Sundhed (CMS) omkring udvikling af et skræddersyet første-/og akuthjælpskursus for langtursejlere. CMS har nogle helt unikke kursusfaciliteter på Fanø, hvor alle søfartens sygdomsbehandlere uddannes. Vi håber på at kunne løfte sløret for det kommende kursustilbud i begyndelsen af det nye år.

Jeg vil slutte med at opfordre Jer herhjemme til at deltage i foreningens mange tilbud her i vinterhalvåret. På den måde holder man drømmen i live, bliver en del af netværket, og får fyldt lidt ekstra brændstof og inspiration på tanken, til de kommende langture.

Mange sejlerhilsner, og god vinter

Kim