Publiceret: 21.08.2018

Flotille 2019

Der arbejdes på en FTLF-flotille til Rusland og Norge i 2019. Sejladsen går gennem Østersøen til Rusland med indsejling i Skt. Petersborg, videre gennem floderne Neva og Svir og de store søer Ladoga og Onega til Hvidehavet via Hvidehavskanalen, rundt om Kolahalvøen og via Nordkap hjem langs norskekysten. Samlet set en tur på omkring 3.600 sømil. 

Læs mere her