Publiceret: 23.03.2020

Er du på langtur - og berørt af COVID19?

FTLF er igang med at danne sig et overblik over hvilke både, der er på langtur, samt hvilke problemer, Corona-virussen giver dem. 

De både, der er interesseret, bedes registrere sig ved at sende en mail til ftlf@slet-dette.ftlf.dk.

Vi vil gerne vide:

Bådnavn:

Skipper:

Antal dansk besætning ialt, heraf evt. børn :

Position:

Oprindelige sejladsplaner:

Kontaktinfo (mail, tlf.):

Forhold på stedet:

Er der lukket for ind-/udsejling?

Andre restriktioner?

Kan der provianteres?

Kan man få vand/diesel?

Må FTLF videregive oplysninger til myndighederne, hvis dette bliver nødvendigt?

 

Når vi har et overblik over situationen, vil vi vende tilbage. 

Listen er ikke kun forbeholdt FTLF medlemmer, men alle lystsejlere, der er på langtur og er berørt af situationen.

BEMÆRK: FTLF henviser til noonsite.com vedr. opdatering på de enkelte destinationer!