Publiceret: 07.02.2019

Danmarks eneste søgbare lystfartøjsregister med baggrundscheck.

Danske lystfartøjer under 20 BT blev fra 1. marts 2018 udelukket fra optagelse i Skibsregisteret. Og mistede dermed muligheden for at få udstedt et officielt dansk Nationalitetsbevis. Skibsregisteret har derfor nu udfærdiget en skrivelse, hvoraf det bl.a. fremgår, at registrering og udstedelse af dansk Nationalitetsbevis for lystfartøjer under 20 BT fremover kun kan ske i et af de danske sejlorganisationers registre. Se skrivelse fra Søfartstyrelsen her: www.soefartsstyrelsen.dk/SynRegistrering/SkibsregistreringAfgifter/skibsregistretFritid/Documents/To%20whom%20it%20may%20concern%2c%20fritidsskibe.pdf

FTLF har i mere end 30 år drevet vores eget lystfartøjsregister, Danish Yacht Register. Alle dokumentationskrav i forbindelse med registreringen har fra starten fulgt Skibsregistrets procedurer og krav. - Uden den fornødne dokumentation har man aldrig kunnet blive optaget i Danish Yacht Register, og det gælder naturligvis stadig.

Foreningens ejercertifikater, momscertifikater og flagtilladelse, i form af et brev fra Justitsministeriet, har gennem årene opnået stor anerkendelse hos myndighederne verden rundt, og ejercertifikaterne er velanskrevne overalt. Registreringen er koblet sammen med radiokaldesignal/MMSI-nr., og kan krydscheckes af eventuelle myndigheder. Ligesom selve registeret er søgbart af myndighederne.

Vi mener selv, at vi er Danmarks mest (eneste) seriøse lystfartøjsregister, idet ingen af de andre registre har tilsvarende baggrundscheck og søgbarhedsmuligheder. FTLF har aldrig søgt om en officiel blåstempling af vore certifikater, som autoriseret alternativ til Skibsregisteret, fordi der netop var mulighed for at blive optaget i det officielle, statslige Skibsregister.

Optagelse i Danish Yacht Register er primært forbeholdt medlemmer af FTLF, men ikke-medlemmer kan i princippet få deres både optaget, under særlige vilkår.

Skrivelsen fra Skibsregisteret kan også downloades fra FTLF’s hjemmeside, under medlemssektionen.