Publiceret: 06.01.2022

Aflysning af klubaften i AG-Isefjorden - Dansksøredningsselskab

AG-Isefjorden aflyser klubaften d.18/01 i Holbæk Sejlklub

På vegne af AG-Isefjorden oplyser vi, at aftenen med Lynæsafdelingen af Dansk Søredningsselskab bliver aflyst som følge af Covid-19. 

De bedste sejlerhilsner 

Sekretariatet