Publiceret: 03.01.2019

Søfarerens sidste rejse

Troels Kløvedal, langtursskipper, formidler, forfatter, foredragsholder og foreningens første æresmedlem, er draget ud på sin sidste rejse. 

Troels gav gennem sine mange bøger, film og foredrag inspiration til flere generationer af langtursejlere. Heriblandt undertegnede, som tilbage i halvfjerdserne slugte bøgerne råt, hvilket bl.a. var med til at sparke min egen tilværelse som langtursejler i gang. Navnet Troels Kløvedal er i folkemunde blevet synonymet for langtursejlads og eksotiske oplevelser til søs.

Troels blev i 1993 tildelt FTLF’s største æresbevisning, ”Den Gyldne Sekstant”, som samtidig indbefatter æresmedlemskab af foreningen.

Troels har altid haft en positiv livsindstilling, og en tro på, at alt kan lade sig gøre, hvis blot man tør satse nok på det. Det gik som en rød tråd gennem alle hans bøger, og var med til at give den gnist, der fik mange af os til at turde springe ud i et langtursprojekt.

Troels var en fremragende formidler, og formåede på fornem vis at videregive oplevelser, historiske begivenheder og andet på en måde, der kunne fremkalde begejstringen hos enhver.

Tak for inspirationen Troels Søfarer! God vind på din sidste færd.

Æret være dit minde.

Kim Bork Mathiesen,

formand FTLF