Flotille Sognefjorden 2018

SOGNEFJORD FLOTILLEN - for dem med bedre tid.

 

  • Foreløbig plan - læs her

Tilmeldingsblanket udfyldes og sendes til: jeanet@ftlf.dk