Flotille Sognefjorden 2018 - AFLYST

SOGNEFJORD FLOTILLEN - for dem med bedre tid

Turen er aflyst som flotille, men Jesper Milling (Flotilleplanlægger) skal afsted.

Og hvis du er interesseret i turen, kan du kontakte Jesper Milling på jesper.milling@slet-dette.outlook.dk , tlf. 2077 3868 

  • Foreløbig plan - læs her (er den samme som Flotille-planen)