På den næste side optages links til hjemmesider tilhørende medlemmer af Langtursejlerne.

VIGTIGT Læs om Langtursejlernes gastebørs inden du læser om Gastesøgende både på langfart. Sekretariatet har den seneste tid oplevet at gaster tager direkte kontakt til skibene.

FTLF tager arbejdet med gasteformidling meget alvorligt og for at undgå, at der sker uheldige, urimelige eller i FTLF regi endog ulovlige aftaler mellem skipper og gaster, skal kontakten i første omgang gå gennem sekretariatet. Vi gør opmærksom på, at både nævnt under nedenstående link ikke umiddelbart er identiske med de både, som FTLF formidler gaster til. En liste over både, som er registreret og godkendt af FTLF som både, der kan medtage gaster, kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet, når du er medlem og registreret som gast hos FTLF.

Se siden med medlemmernes egne hjemmesider