Sikkerhed ombord Offshore handler om aktive og passive sikkerhedsforanstaltninger, brandforebyggelse og nødreparation til havs. 

Denne publikation blev til på baggrund af en tragisk ulykke ved Letlands kyst, hvor en erfaren langtursejler faldt overbord og omkom. Trods heroisk indsats fra hustruen, lykkedes det ikke at bjærge manden ombord. Det var måske ikke gået så galt, hvis basale sikkerhedsregler var blevet overholdt - og bl.a. badelejderen havde været af en anden og sikrere type. 

Anbefalingerne i dette kompendie er baseret på egne og andres erfaringer. Og danner baggrund for et sikkerhedskursus for langtursejlere. 
Min egen baggrund er 20 år i små både på verdenshavene, primært på høje breddegrader. Det er mit håb, at publikationen kan inspirere til både praktiske løsninger og sikker sejlads. Og derved medvirke til en bedre sikkerhedskultur ombord på langtursbåden. 

Foreningens publikationer omkring elementær brandforebyggelse og -bekæmpelse ombord, samt nødreparation af skrog og rig er blevet indarbejdet i materialet, så alle sikkerhedsemner nu er samlet i en enkelt publikation. 

Ingen skal drukne på havet. Alle skal sejle sikkert. 

Kim Bork Mathiesen, 2017