af Kim Bork Mathiesen © FTLF

Dette hæfte er lavet på baggrund af en research indenfor brugbare metoder til nødreparation af skrog Og rig, langt tilsøs.
Der er medtaget bade velkendte, og veldokumenterede metoder samt nye produkter og tiltag, som endnu ikke er så kendte. Vi har afprøvet de kemiske lækstopningsmetoder ved et arrangement i København, hvor vi prøvede at stoppe 50 mm huller i plastspande, der blev holdt under vand.
Metoden med en Polyurethan-vædet svamp viste sig de andre meget overlegen paa plast. Vi har haft kontakt med både riggere, bådkonstruktører, producenter og leverandører under udarbejdelse af dette kompendium, men der findes utvivlsomt masser af eksempler paa smarte metoder til nødreparation og -rigning, som vi ikke har fået med.

Vi håber derfor, at vi vil få en masse tilbagemeldinger fra vore medlemmer, som matte ligge inde Med nyttige informationer eller erfaringer paa dette område.
Vi vil også gerne have bemærkninger om indholdet - såvel positive som negative!

Hæftet vil blive løbende revideret paa baggrund af nye oplysninger.

Nødreparation af skrog

  • Forebyggelse af læk
  • Lokalisering og mekanisk lækstopning
  • Kemisk lækstopning
  • Opdriftsmidler

Nødreparation af rig

  • Forebyggelse af righavari
  • Nødreparationssæt til riggen
  • Nødrig
  • Nødsejl