af Pernille Ullersted m.fl. © FTLF

Dette “Køb og salg af båd“ hæfte blev oprindeligt til på baggrund af et FTLF arrangement i København sidst i november 1995. Og revideret i 2017 v. Karsten Pennov og Kim Bork Mathiesen.

Seks personer fra bådbranchen deltog i panelet: 

 

 • Ulf Røgeberg, konstruktør og surveyor 
 • Jan Klintegård, surveyor
 • H.C. Hansen, Sejler Finans
 • Arne Fuglholt, Tempo Både 
 • Jan Mærsk-møller, Pantaenius
 • John Christensen som formand for Søsportens Brancheforening.

 

Enkelte spørgsmål, som ikke kunne besvares grundet tidspres, er senere søgt besvaret bl.a. hos Told og Skat, Ankenævnet for Forsikring, Pantaenius, Ulf Røgeberg, samt Svend Kildevang, Søfartsstyrelsen. 

Hæftet skulle gerne revideres og udbygges i takt med at medlemmerne ønsker nye emner behandlet, og nuværende emner uddybet. Dette kan kun lade sig gøre ved at medlemmerne melder tilbage til FTLF.

Medlemmer, som har haft lærerige oplevelser i bådbranchen i forbindelse med f.eks. køb, salg, forsikring og reparation af deres både bedes skrive et referat af hændelsen og sende denne til os. Relevant dokumentation bedes vedlagt.

Vi samler alt dette materiale, samt bl.a. Ankenævns afgørelser, domme omkring lystbåde og lignende i håb om at kommende - og nuværende - bådejere kan bruge noget af materialet, til at ”navigere” uden om de brodne kar, som desværre også findes indenfor bådbranchen. 

 

 • Valg af langtursbåden
 • Bådmægler og -forhandler
 • Købekontrakten
 • Samejekontrakten
 • Bådkonsulenten
 • Købers og sælgers retsstilling
 • Registrering af ejerforhold
 • Finansiering
 • Skjult gæld
 • Moms
 • EU direktiv om lystfartøjer
 • Forsikring