af Pernille Ullersted m.fl. © FTLF

Dette "Køb og salg af båd" hæfte er blevet til pa baggrund af et FTLF arrangement i Kbh. Sidst i november 1995.

Seks personer fra bådebranchen deltog I panelet:

 • Ulf Regeberg, konstruktør og surveyor
 • Jan Klintegaard, surveyor
 • H.C.Hansen, Sejler Finans
 • Arne Fuglholt, bådmægler, Tempo Både
 • Jan Mærsk-Møller, Pantaenius
 • John Christensen som formand for Søsportens Brancheforening.

Enkelte spørgsmål, som ikke kunne besvares grundet tidspres, er senere søgt besvaret bl.a hos Told og Skat, Ankenævnet for Forsikring, Pantaenius, Ulf Regeberg, samt Svend Kildevang, Søfartsstyrelsen.

Hæftet skulle gerne revideres og udbygges i takt med at medlemmerne ønsker nye emner behandlet, og nuværende emner uddybet. Dette kan kun lade sig gøre ved at medlemmerne melder tilbage til FTLF's Aktivitetsgruppe i Kbh.

Alle de medlemmer, som har haft lærerige oplevelser I bådebranchen I forbindelse med f.eks. Køb, salg, forsikring og reparation af deres både bedes skrive et referat af hændelsen og sende denne til os. Relevant dokumentation bedes vedlagt.

Vi samler alt dette materiale, samt bl.a. Ankenævns afgørelser, domme omkring lystbåde og lignende i vores lokaler i håb om at kommende - og nuværende - bådejere kan bruge noget af materialet, til at "navigere" uden om de brådne kar, som desværre også findes indenfor bådebranchen.

Yderligere vil publikationer såsom EU-direktivet om fritidsfartøjer, og klassifikationsselskabernes bådstandarder forefindes.

Sektionen vedr. "Nyttige adresser" vil ligeledes blive udbygget i forbindelse med medlemmernes tilbagemeldinger, omkring hvilke folk de har haft så gode erfaringer med, at de ønsker at videreformidle dette til andre bådejere.

 • Valg af langtursbåden
 • Bådmægler eller -forhandler
 • Bådkonsulenten
 • Køber og sælgers retsstilling
 • Registrering
 • I skibsregistret
 • Finansiering
 • Skjult gæld
 • Moms
 • Eu-direktiv om lystfartøjer
 • Forsikring
 • Nyttige adresser