&nb

 

 

 

 

 

 

 

 

&nb

 

 

 

Tag et VHF/SRC-kursus via internettet

 

OBS! Nedenstående foregår i Duelighedsklubben, til hvilken vi henviser!

 

Alt for mange afholder sig fra at benytte VHF-radioen i båden,
eller at tage en personlig nødsender (PLB) i lommen på ture i
småbåde.

En uformel rundspørge foretaget af Duelighedsklubben har vist, at den
hyppigste begrundelse for fravalget af PLB er, at man skal bestå en
VHF/SRC-certifikatprøve hos Søfartstyrelsen, for at måtte betjene
nødsenderen lovligt, og at denne uddannelse  koster alt for mange penge.
Samtidig udtrykker flere førere af småbåde frustration over, at man skal
tage en prøve, som i sværhedsgrad og arbejdsindsats kan sammenlignes med
teoriprøven til bil, blot for at betjene en lille nødsenders on/off-knap.

Indtil nu har været forholdsvis dyrt at få undervisning med henblik på at bestå den lovpligtige certifikatprøve, som kræves for at anvende dette sikkerhedsudstyr.

Hos foreningen Duelighedsklubben har man tømt foreningskassen
for at kunne tilbyde foreningens medlemmer gratis VHF/SRC onlineuddannelse.

Kurset bygger på deres erfaringer fra uddannelse af over 1000 online-elever.

Man skal regne med at bruge ca. 20 timer foran computeren inden man er klar
til certifikatprøven, som i øvrigt afholdes løbende i alle dele af Danmark.

Det koster således blot et medlemskab af Duelighedsklubben.

Prisen er 195,- kr. om året for at være medlem i Duelighedsklubben.

Læs mere: http://duelighed.dk/