Kursus lørdag d. 10. marts 2018 kl. 9 - 17 er fuldt optaget.

Kontakt sekretariatet hvis du vil på venteliste.

 

Det forventes, at kurset udbydes igen til efteråret - dato kendes endnu ikke.

 

Deltagerbetaling: 

Max. 20 deltagere.

Man skal være medlem af FTLF for at deltage.

Kursusindhold 

Kurset vil bestå af en teoretisk og en praktisk del.

Kurset foregår i Esbjerg på Falck Safety Services unikke specialfaciliteter.

I den teoretiske del gennemgår vi de passive sikkerhedsforanstaltninger man kan foretage sig i forhold til udstyr og indretning af sin langtursbåd. Samt de aktive, som mere drejer sig om vagtplaner, sikre vaner og regler ombord.

I den praktiske del vil man opleve hvordan man blæser en redningsflåde op. Hvordan man vender den og kommer op i den. Samt praktisk brug af redningsveste og andet redningsudstyr.

Denne del foregår under meget realistiske forhold i et bølgebassin med regn og blæst. Og afsluttes med redning fra redningsflåden med ”helikopter”.