Kursus lørdag d. 10. november 2018 kl. 9 - 17 

Tilmelding senest d. 25. oktober 2018!

 

Deltagerbetaling:

1.600 kr. for medlemmer af FTLF - kontakt sekretariatet

2.145 kr. for ikke-medlemmer (incl. 1 års kontingent af FTLF) - tilmelding: kontakt FTLF's sekretariat

Max. 20 deltagere.

Kursusindhold 

Kurset vil bestå af en teoretisk og en praktisk del.

Kurset foregår i Esbjerg på Falck Safety Services unikke specialfaciliteter.

I den teoretiske del gennemgår vi de passive sikkerhedsforanstaltninger man kan foretage sig i forhold til udstyr og indretning af sin langtursbåd. Samt de aktive, som mere drejer sig om vagtplaner, sikre vaner og regler ombord.

I den praktiske del vil man opleve hvordan man blæser en redningsflåde op. Hvordan man vender den og kommer op i den. Samt praktisk brug af redningsveste og andet redningsudstyr.

Denne del foregår under meget realistiske forhold i et bølgebassin med regn og blæst. Og afsluttes med redning fra redningsflåden med ”helikopter”. 

Kurset kan godkendes som del af pensum til Yachtskipper 3. Praktisk brandbekæmpelse er dog ikke del af kurset, men må opnås ved et separat kursus.

Der serveres morgenbrød ved kursets start og en sandwich midt på dagen.